Imcongo - IMCongo: l'immobilier en toute sécurité - vente, achat, location

10 ngonga etikali    kolekisa liyebisi

YA KOFUTELA, Tous types de bien, motango ya suku : peu importe
: Likasi - Likasi

Na RDC, talo ya biloko oyo ekomamaka ezalaka mingi mingi mpo na kokakola.Eza na makoki ya kozwa kamwa bokitisi talo...

Boye kobanga te na kopesa motuya na yo na nkolo eloko to mpe na moteki na yango mpo na kokakola