Imcongo - IMCongo: l'immobilier en toute sécurité - vente, achat, location
IMCongo

Makartasi ya mafaa

Il est fortement recommandé de faire un état des lieux avant d’occuper un bien en location.

Etat des lieux

Il est fortement recommandé de faire un état des lieux avant d’occuper un bien en location.

Ukodishaji ni mkataba kati ya mwenye nyumba na mpangaji ambao wanakubaliana kuhusu haki na uajibu wa

Mkataba wa kukodisha (modèle I)

Ukodishaji ni mkataba kati ya mwenye nyumba na mpangaji ambao wanakubaliana kuhusu haki na uajibu wa

Acte de vente (modèle I)

Unalazima ya mchunguzi wa mali yako ya real estate siku kwa siku? Mu sahihi mkataba wa makubaliano y

Concierge Contract

Unalazima ya mchunguzi wa mali yako ya real estate siku kwa siku? Mu sahihi mkataba wa makubaliano y

Umepata fasi yaku fungua duka la biashara, sasa fikiria ginsi yaku sahihi lease ya viashara !!! 

Lease ya viashara (shop template)

Umepata fasi yaku fungua duka la biashara, sasa fikiria ginsi yaku sahihi lease ya viashara !!!